Όροι και προϋποθέσειςΓενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου tripark.com

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ :

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.tripark.com διότι με την αγορά και κράτηση ενός αεροπορικού εισιτηρίου ή άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από τον ανωτέρω τόπο κάθε χρήστης αυτομάτως αποδέχεται αυτούς.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.tripark.com διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας TRIPARK A.E., βάση του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.tripark.com (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου. 

1. Η Εταιρεία
Το www.tripark.com αποτελεί  ένα νέο εμπορικό σήμα της εταιρείας με την επωνυμία «TRIPARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TRIPARK», κάτω από την επωνυμία του οποίου η εταιρεία δημιούργησε και λειτουργεί τον ιστότοπο/ηλεκτρονικό κατάστημα online υπηρεσιών τουρισμού www.tripark.com.  

H εταιρεία με την επωνυμία «TRIPARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «TRIPARK» εδρεύει στο Δήμο Παιανίας και επί της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου 1ο χλμ, ΤΚ 19002, έχει ΑΦΜ 800375229 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Γενικοί όροι Χρήσης
Αν κάποια διάταξη των όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα από αρμόδιο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αφαιρεθεί από τους όρους χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία αποποίηση από τα δύο μέρη των παραβιάσεων ή αδυναμία εκπλήρωσης των όρων χρήσης δεν θα θεωρηθεί ως αποποίηση προηγούμενης ή ακόλουθης παραβίασης ή αδυναμίας εκπλήρωσης. Οι τίτλοι των παραγράφων χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διευκόλυνσης.  

3. Προϊόντα-Υπηρεσίες

Ως «προϊόντα» και/ή «υπηρεσίες» νοούνται όλα τα εισιτήρια, ξενοδοχεία, πακέτα οργανωμένων εκδρομών, οργανωμένα ταξίδια, ατομικά ταξίδια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, και οι λοιπές ταξιδιωτικές παροχές της εταιρείας, όπως εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο. 

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και οι περιλαμβανόμενες στο δικτυακό τόπο προσφορές, διαφημίσεις και συνδέσεις, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Τα προϊόντα, οι προσφορές και οι τιμές που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο ισχύουν για περιορισμένο ή καθορισμένο χρόνο ή και μόνο τη στιγμή της εμφάνισής τους, καθώς υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών βασίζονται στη λογική της στιγμιαίας διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο, η οποία διαφοροποιείται βάσει των κρατήσεων ανά πάσα στιγμή και λειτουργεί με άμεση συνδεσιμότητα με όλα τα συστήματα των προμηθευτών. 

4. Περιεχόμενο 
Το www.tripark.com δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες ή όποιο περιεχόμενο παρέχεται μέσω των δικτυακών τόπων ή περιλαμβάνεται σε αυτούς ή μπορεί να μεταφορτωθεί από αυτούς (προμηθευτές) θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, θα είναι ακριβές, πλήρες, επίκαιρο ή έγκαιρο, ή ότι οι διαδικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες θα είναι συνεχείς, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή ανεπίκαιρες, το www.tripark.com δεν κάνει εσκεμμένες παραποιήσεις υλικών ούτε παρέχει ηθελημένα λάθος πληροφορίες. 

Η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στην πληροφόρηση που παρέχουν οι ίδιοι οι προμηθευτές (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, συνεργάτες κ.τ.λ.) με τους όποιους το www.tripark.com έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας – μεταπώλησης. Τυχόν διαφοροποίηση πιθανόν να οφείλεται σε μεταβολή των χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών εκ μέρους του προμηθευτή, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως στο www.tripark.com και για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή για τα τυπογραφικά και τεχνικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων και των λαθών ως προς τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των κρατήσεων, ούτε εγγυάται ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι απρόσκοπτη και /ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η ιστοσελίδα δε θα προσβληθεί από «ιούς». Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή από προϊόντα που εμφανίζονται. 

Το www.tripark.com και οι αδειοδότες της, δεν κάνουν καμία δήλωση ή εγγύηση ότι οι δικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες ή κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες ή μεταφορτώνεται από αυτούς είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους του ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανονισμών εισαγωγής και εξαγωγής άλλων χωρών, όπως επίσης και των ταξιδιωτικών κανονισμών που διέπουν την εκάστοτε χώρα, όπως αυτοί διαμορφώνονται, τροποποιούνται και ανανεώνονται συνεχώς.  

5. Online Κρατήσεις υπηρεσιών
Στο δικτυακό χώρο του www.tripark.com παρέχονται τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες 24ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο με δυνατότητα κράτησης πραγματικού χρόνου (online) και άμεσης επιβεβαίωσης για τα διαθέσιμα προϊόντα, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή. 

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης ανά περίπτωση στο δικτυακό τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο tripark.com να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού ή οποιουδήποτε άλλου παρεμφερούς προϊόντος. 

Αναλυτικά, ως εντολή του χρήστη για τη μεσολάβηση του www.tripark.com σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται στο δικτυακό τόπο του www.tripark.com, νοούνται οι παρακάτω διαδικασίες : α. Η διεκπεραίωση των κρατήσεων που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του www.tripark.com, με πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. β. Η διεκπεραίωση των κρατήσεων που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από το χρήστη μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών του www.tripark.com. γ. Η διεκπεραίωση των κρατήσεων που πραγματοποιούνται από το χρήστη με φυσική παρουσία στα γραφεία του tripark.com.  Η εντολή κράτησης δεσμεύει το χρήστη σε κάθε περίπτωση. 

Πριν την ολοκλήρωση κάθε κράτησης ή συναλλαγής μέσω του συστήματος κρατήσεων του www.tripark.com, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται και αναγράφονται σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται καθώς και τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης. Αν δεν αποδεχθείτε τους ανωτέρω όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να προβείτε σε συναλλαγές σε σχέση με προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

6. Τιμές
Η αμοιβή του www.tripark.com για τη διαμεσολάβησή του συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Το www.tripark.com ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο το www.tripark.com δε φέρει καμία ευθύνη.

Το www.tripark.com δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά το χρήστη.

7. Αλλαγή υπηρεσιών
Το www.tripark.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνεται σε αιτήματα αλλαγών ή ακυρώσεων, εντός των εργάσιμων ωρών, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς όμως να δεσμεύεται ότι θα ανταποκριθεί σε χρονικό περιθώριο μικρότερο των 8 εργάσιμων ωρών. Για κάθε αλλαγή ή ακύρωση θα πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνείτε μέσω της ειδικής φόρμας αλλαγών ή ακυρώσεων που υπάρχει στο δικτυακό τόπο του tripark.com συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται (αριθμός κράτησης, όνομα κ.τ.λ.).  Από τη στιγμή που το αίτημά σας περαστεί στο σύστημα μέσω της ειδικής φόρμας, θα επικοινωνήσει μαζί σας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών του www.tripark.com για τις λεπτομέρειες διευθέτησης του αιτήματός σας. 

Ανάλογα με την υπηρεσία καθορίζεται και ένα αντίτιμο για τη διεκπεραίωση του αιτήματος αλλαγής ή ακύρωσης το οποίο π.χ. για τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέρχεται σε 10 € χρέωση επιβάρυνσης αλλαγής, επιπλέον της όποιας ακυρωτικής ποινής ή ποινής αλλαγών ορίζει η αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία κατά περίπτωση. Για τις κρατήσεις ξενοδοχείων ισχύει επίσης μια ελάχιστη επιβάρυνση/χρέωση αλλαγής ή ακύρωσης της τάξεως των 10€. Το μέγιστο της επιβάρυνσης αλλαγής ή ακύρωσης εξαρτάται ανά περίπτωση από την ακυρωτική πολιτική του ξενοδοχείου και τους όρους που διέπουν την αρχική κράτηση.   

Οι όροι κράτησης, αλλαγής, ακύρωσης και τυχόν περιορισμοί ναύλων ή κράτησης αναφέρονται ρητά και αναλυτικά κατά τη διαδικασία της κράτησης, σε αντίστοιχα σημεία του δικτυακού τόπου και όλοι οι χρήστες/επιβάτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία/πάροχο, με την ολοκλήρωση της αγοράς/πληρωμής της υπηρεσίας (σελίδα πληρωμής). 

8. Απόρριψη της κράτησης
Το www.tripark.com έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από το χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.

9. Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Κράτησης
Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε κράτησης, αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας,  εμφανίζεται αυτόματα ένα μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και ο κωδικός κράτησης, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία της ολοκληρωμένης πλέον κράτησης. Το ίδιο μήνυμα και στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης με την εισαγωγή των στοιχείων του κατά τη διαδικασία της κράτησης, το οποίο επίσης αναγράφει τον κωδικό κράτησης. 

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.τ.λ.) και να ενημερώσει το www.tripark.com για τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από το χρήστη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Το www.tripark.com θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώσει τα τυχόν λάθη σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από το χρήστη. Πολλοί πάροχοι και ιδιαίτερα αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους “low cost airlines”, δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από το χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δε γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εμφανιστεί το μήνυμα για επιτυχία ή δεν έχετε λάβει το αντίστοιχο email επιβεβαίωσης, ο χρήστης/πελάτης έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να επικοινωνήσει άμεσα με το www.tripark.com στο +30 216 3000 000 ώστε να διαπιστωθεί αν η κράτηση έχει όντως πραγματοποιηθεί ή όχι.  Υπάρχουν περιπτώσεις που η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του πελάτη και του δικτυακού τόπου του tripark.com μπορεί να διακοπεί χωρίς το www.tripark.com να έχει ευθύνη ή αντίληψη του γεγονότος, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης φέρει την ευθύνη της επικοινωνίας.

10. Ηλεκτρονικά εισιτήρια
Τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται πλέον με τη μορφή ηλεκτρονικών εισιτηρίων και αποστέλλονται στο χρήστη ηλεκτρονικά (e – ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί από το χρήστη κατά τη διαδικασία της κράτησης.  Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να παραληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία του www.tripark.com.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς, μέσω courier ή μπορεί να τα παραλάβει από τα γραφεία του www.tripark.com. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης. 

Σε περίπτωση κρατήσεων ξενοδοχείων ή ενοικιάσεως αυτοκινήτων δεν αποστέλλονται ειδικά έγγραφα. Ο χρήστης λαμβάνει απλά το email με τα στοιχεία της κράτησης από τo www.tripark.com πάνω στο οποίο αναγράφεται ο ειδικός κωδικός επιβεβαίωσης της κράτησης.  Ο πελάτης καλείται να τυπώσει την επιβεβαίωση ή και το voucher (αν υπάρχει) που συνοδεύει την επιβεβαίωση και να τα προσκομίσει στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων ή όποιον άλλο πάροχο αντίστοιχης υπηρεσίας ως αποδεικτικό της κράτησής του. 

Για τα οργανωμένα πακέτα – ταξίδια και άλλες υπηρεσίες ο χρήστης θα παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του www.tripark.com κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

11. Ώρες Εργασίας
Οι ώρες εργασίας του www.tripark.com κατά τις οποίες μπορούν να γίνουν τηλεφωνικές συναλλαγές, καθώς και επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας είναι οι ακόλουθες :

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 17:00

12. Συναλλαγές – On line Πληρωμή
Το www.tripark.com παρέχει μέσω του ασφαλούς αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς και το Πειραιώς Paycenter τη διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα. 

Κατά τη διαδικασία της κράτησης οι χρήστες μεταφέρονται σε ειδική σελίδα του tripark.com που λειτουργεί με ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας, οπού εκεί καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, τα οποία αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στο Πειραιώς Paycenter για ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχία της συναλλαγής και την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας και ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  

13. 3D Secure 
Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με διασύνδεση στο σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Πειραιώς, αξιοποιώντας τη νέα απαιτούμενη εφαρμογή της υπηρεσίας πιστοποίησης κατόχου κάρτας “Verified by Visa” και “Mastercard Secure Code”  που είναι ευρύτερα γνωστή ως 3D Secure και προσφέρει προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων της κάρτας.  

Η εγγραφή της κάρτας του κατόχου στην υπηρεσία είναι προϋπόθεση. Το www.tripark.com είναι από τα λίγα ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα ασφαλών συναλλαγών, για τη διασφάλιση της προστασίας των πελατών της. 

14. Τρόποι πληρωμής 
Για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του tripark.com είναι δυνατή η πληρωμή με πιστωτική κάρτα. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας  το www.tripark.com, σας προτείνει περισσότερους τρόπους πληρωμής, σε περίπτωση πάντα που το είδος του ναύλου ή του προϊόντος και οι λοιποί κανονισμοί διαχείρισης το επιτρέπουν. 

Για παράδειγμα για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω του δικτυακού τόπου του www.tripark.com, εκτός από τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα στο σύστημα, υπάρχει και η δυνατότητα τηλεφωνικής πληρωμής με πιστωτική κάρτα στο τμήμα κρατήσεων, είτε μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς Τράπεζας Πειραιώς, Αlpha Bank κτλ.  Εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά ή πιστωτική κάρτα απευθείας στα γραφεία της εταιρείας μας. 

Οι τρόποι πληρωμής που διατίθενται για κάθε κράτηση αναγράφονται στο διαδικτυακό τόπο στο τελευταίο βήμα της κράτησης πριν την εντολή πληρωμής. 

Για την κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου εταιρείας χαμηλού κόστους (low cost), είναι απαραίτητη η πληρωμή με πιστωτική κάρτα ως αποκλειστική δυνατότητα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει πιστωτική κάρτα τότε μπορεί να γίνει η κράτηση και η αγορά του εισιτηρίου μόνο με απευθείας εξόφληση στα γραφεία του www.tripark.com. 

Για τις κρατήσεις ξενοδοχείων ισχύουν οι ίδιοι τρόποι πληρωμής και οι δυνατότητες διαφοροποιούνται ανά περίπτωση. 

Πριν την εξόφληση της όποιας κράτησης υπηρεσιών το tripark.com δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα ηλεκτρονικά ή άλλα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη.  Σε κάποιες περιπτώσεις το tripark.com ενδέχεται να ζητήσει από τον πελάτη την προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού στοιχείου σχετικού με τη διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου ή άλλης υπηρεσίας. 

15. Οικονομικοί ναύλοι – Προσφορές 
Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την οριστική επιλογή του πελάτη και την αγορά του εισιτηρίου υπάρχει ενδεχόμενο να εξαντληθεί η διαθεσιμότητα στο ναύλο που έχει επιλέξει ο χρήστης με αποτέλεσμα το σύστημα να εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και αλλαγή στην  τιμή του εισιτηρίου. Αυτό είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που το σύστημά μας λειτουργεί σε περιβάλλον πραγματικού χρόνου με άμεση ενημέρωση και μεταβολή διαθεσιμότητας και τιμών. Σε κάθε βήμα της κράτησης υπάρχει η ενημέρωση της τελικής τιμής του εισιτηρίου πριν την ολοκλήρωση της κράτησης.

16. Ασφάλειες
Εντός της ποικιλίας των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρέχεται στους χρήστες του δικτυακού τόπου του www.tripark.com και η δυνατότητα ταξιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματική υπηρεσία πωλήσεων υπέρ τρίτων. Όλα τα πακέτα ταξιδιωτικής ασφάλισης/βοήθειας προτείνονται και αναλύονται κατά περίπτωση βάσει της διάρκειας του ταξιδιού και της χώρας αφετηρίας και  προορισμού. Σημειώνουμε ότι δυνατότητα αγοράς ταξιδιωτικής ασφάλισης παρέχεται μόνο σε Έλληνες ή Κύπριους  κατοίκους οι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 75 έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που οι χρήστες/πελάτες, που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο είναι άνω των 75 ετών, η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν τους καλύπτει  και επιπλέον φέρουν πλήρως την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων τους κατά τη διάρκεια της κράτησης. 

17. Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Ο πελάτης φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των ταξιδιωτικών του εγγράφων, όπως επίσης και την προσκόμισή τους,  για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του ταξιδιού ή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει. Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις κάθε χώρας σχετικά με τα διαβατήρια, τη βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, τις υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη/πελάτη. Στο δικτυακό τόπο του www.tripark.com παρέχονται κάποιες σχετικές πληροφορίες κατά περίπτωση για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε καμία περίπτωση όμως το www.tripark.com δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και την πληρότητα των στοιχείων και πληροφοριών αυτών.  

18. Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.tripark.com. Η εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών.  Η ονομασία www.tripark.com και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία του www.tripark.com. 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε στοιχείου του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς  χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση. 

Το www.tripark.com μόνο του έχει στην ιδιοκτησία του κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών συγγραφικών δικαιωμάτων, καθώς και προτάσεις, ιδέες, στοιχεία αναπληροφόρησης, συστάσεις, σχόλια, δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες που παρέχετε εσείς για τους δικτυακούς τόπους και ή/τις υπηρεσίες (υποβολές) και αποδέχεστε να εκχωρείτε αυτές τις υποβολές στο tripark.com δωρεάν. Το www.tripark.com μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτές τις υποβολές κατά την κρίση του, επίσης έχει το δικαίωμα να καταγράφει αυτές τις εγγραφές/υποβολές στο δικτυακό τόπο ή και να τις απορρίπτει. 

19. Αλλαγές/Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Χρήσης
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του Γενικούς Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις των όρων χρήσης τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να γίνει με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάρτησης των νέων γενικών όρων χρήσης στο δικτυακό τόπο. Κάθε χρήση του δικτυακού τόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής/τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη. Η εταιρεία δύναται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας και αντίστοιχα οποιαδήποτε υπηρεσία/προϊόν χωρίς κανένα περιορισμό. Η ισχύς των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης είναι ενιαία για όλα τα μέλη/χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους/χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίηση τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα μέλους/χρήστη ή μερίδας μελών/χρηστών. 

20. Ευθύνη του Χρήστη
Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με το χρόνο check-in. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από το συγκεκριμένο πάροχο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.

Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Σε περίπτωση που έχουμε ενημέρωση  ότι ο χρήστης είναι ανήλικος, μικρότερος των  18 ετών, τότε θα ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση το www.tripark.com δε φέρει καμία ευθύνη.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση του δικτυακού τόπου θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

21. Αποκλεισμός Ευθύνης  
Το www.tripark.com και οι υπάλληλοί του δεν είναι υπεύθυνοι για καμιά άμεση, έμμεση, παρεπόμενη , ειδική ή αποθετική ζημιά που απορρέει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης των δικτυακών τόπων, των υπηρεσιών ή του περιεχομένου που υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή στις υπηρεσίες ή που μπορεί να μεταφορτωθεί από και μέσω αυτών, ή όποια πληροφορία αποκτάται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, μέσω των υπηρεσιών, ή για το κόστος προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταβιβάσεών σας ή των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των ζημιών για απώλεια κερδών,  χρήσης δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών ακόμα και αν είναι προβλέψιμες οι ζημιές ή αν το www.tripark.com  ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αποδέχεστε ότι οι συνολικές ευθύνες του www.tripark.com, οι οποίες προκύπτουν από αυτήν τη συμφωνία δε θα υπερβαίνουν το ακριβές συνολικό ποσό που έλαβε από εσάς το www.tripark.com, έτσι ώστε να σας παραχωρήσει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και/ή χρήση των υπηρεσιών.

Οι μεταφορείς, τα ξενοδοχεία και οι άλλοι προμηθευτές που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του tripark.com είναι ανεξάρτητες εταιρείες και όχι αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι του www.tripark.com. Το www.tripark.com και οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλήψεις, εγγυήσεις, παραβίαση ή άρνηση οποιουδήποτε προμηθευτή ή για κανένα τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές ή αποζημιώσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το www.tripark.com και οι συνεργάτες του δεν έχουν καμιά ευθύνη και δε θα αποζημιώσουν κανένα γεγονός καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας εκτός του άμεσου ελέγχου της. Επιπλέον, δεν έχει καμιά ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράληψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης αρχής. Επιπλέον το www.tripark.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος. 

22. Εξωτερικές Συνδέσεις (Links)
Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει. Τα τυχόν ενσωματωμένα videos και google maps αφορούν εξωτερικές συνδέσεις και υπόκεινται στα ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις συνδέσεις στην κατηγορία web check-in.

23. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης, ή την παραβίαση αυτών, θα διευθετείται από την Ελληνική νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Νόμων όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από όπου κι αν ληφθούν, και κάθε ιδιοκτησία που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του www.tripark.com συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται.

Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Νόμος 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000) και το ευρωπαϊκό δίκαιο (υπ’ αριθ. 95/46/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικότερα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πρόσβαση και την υπόληψη. 

24. Πελάτες/Μέλη
- Κωδικοί Πρόσβασης και Ασφάλεια

Πρέπει να έχετε λογαριασμό Επισκέπτη για να εισέρχεστε σε ορισμένα τμήματα των Δικτυακών Τόπων και/ή Υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένα και εγγεγραμμένα στο www.tripark.com άτομα μπορούν να εισέρχονται στους Δικτυακούς Τόπους και/ή στις Υπηρεσίες. Για να ανοίξετε λογαριασμό χρήστη, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στο www.tripark.com επίκαιρες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως σας υποδεικνύει η ισχύουσα αίτηση εγγραφής. Όταν εγγράφεστε στις Υπηρεσίες, δέχεστε να υποβάλετε ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για εσάς και τον οργανισμό σας, εφόσον υπάρχει, και να ανανεώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες, εφόσον χρειάζεται. Εάν το www.tripark.com υποψιαστεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επίκαιρες ή μη πλήρεις, έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναστείλει ή να παύσει την πρόσβασή σας στους Δικτυακούς Τόπους ή τη χρήση των Υπηρεσιών και/ή να αναζητήσει επίκαιρα δεδομένα από εσάς.

Κατά την πρώτη είσοδό σας στις Υπηρεσίες, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν προσωπικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό πρόσβασης. Πιθανώς να σας ζητηθεί να παρέχετε εμπιστευτικές πληροφορίες της επιλογής σας (όπως πατρώνυμο μητρός, όνομα κατοικίδιου ζώου, πόλη γέννησης  κ.τ.λ.), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το www.tripark.com για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας σε περίπτωση που το ζητήσετε αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δε δίνονται σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπόκεινται στους όρους της τότε  ισχύουσας (επίκαιρης) Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή των Δικτυακών Τόπων.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των χρηστών, όταν εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους. Ωστόσο, επειδή η εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη στο διαδίκτυο είναι δύσκολη, το www.tripark.com δεν μπορεί να πιστοποιήσει την υποτιθέμενη ταυτότητα οποιουδήποτε.  

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες και όποιες δραστηριότητες καταγράφονται στο λογαριασμό σας και οφείλετε να διασφαλίζετε ότι εξέρχεστε ή εισέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή ή υπολογιστή στον οποίο, ενδεχομένως, έχουν πρόσβαση περισσότερα άτομα, σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις σχετικές οδηγίες έτσι ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε αποσυνδεθεί επαρκώς και ότι έχετε εξέλθει από τους Δικτυακούς Τόπους και το σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να μην επιτρέψετε σε άλλους να αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας αυτής. 

- Προνόμια των Μελών

Το www.tripark.com διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει επιπλέον προνόμια στους εγγεγραμμένους χρήστες, βάσει των συμπληρωματικών κανονισμών που θα διέπουν το club μελών του www.tripark.com.  Βασική προϋπόθεση ώστε τα μέλη να δικαιούνται ή να έχουν πρόσβαση στα προνόμια αυτά είναι η είσοδός τους στο λογαριασμό τους μέσω του ειδικού περιβάλλοντος στο δικτυακό τόπο ή η κοινοποίηση του μοναδικού αύξοντα αριθμού μέλους που τους δίδεται με την εγγραφή τους, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του www.tripark.com. 

Τα προνόμια των μελών, αναγράφονται στους κανονισμούς που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες εντός του περιβάλλοντος εγγεγραμμένων μελών του www.tripark.com.   

IATA (δικαιώματα επιβατών) 
Για να διαβάσετε τους όρους της IATA σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών παρακαλούμε πατήστε εδώ.